torrep1

Torre de l’aigua. 100 anys

Per què es va construir la Torre de l’Aigua? Com es va gestar? Quins en van ser els protagonistes? Com es va construir? Què és ara?
A la mostra s’hi exposen prop d’una vintena d’imatges de Josep Brangulí, un dels primers fotoperiodistes professionals de Catalunya. Brangulí va ser contractat per l’empresa “Construcciones y Pavimentos SA”, l’empresa guanyadora del concurs de la Torre. Aquesta empresa havia adquirit la patent franco-belga Hennebique i s’havia especialitzat en el formigó armat. Van contractar a Brangulí per registrar el procés de les obres que feien i, deixar constància dels brillants resultats obtinguts. I és així, que entre 1916 i 1918, Brangulí va realitzar més d’una trentena de fotografies que mostren com la Torre va creixent en alçada, fins a la seva inauguració el 1918, ara fa 100 anys.

A més de les fotografies, la mostra sota el títol de “Els canvis en el projecte guanyador De qui són?”, indaga en què va passar entre l’octubre i desembre de 1915. És a dir entre l’adjudicació del concurs de construcció de la torre dipòsit i l’aprovació pel consistori d’un plec de clàusules que modificaven radicalment el projecte inicial. La conclusió és que la influència de Josep Renom i Costa, arquitecte municipal i director de l’obra és present, tant en el procés de definició i l’encàrrec de la torre, com en el projecte construït, fins a un punt que se’l pot considerar l’autor de la Torre de l’Aigua.
Finalment, es presenten els dibuixos fets pel col·lectiu Dibuixant Sabadell, que aplega persones que segueixen la pràctica del dibuix in situ i, que en diverses trobades han dibuixat les vistes de Sabadell des de la Torre de l’Aigua. Des d’ara, aquests dibuixos quedaran exposats al mirador de la Torre com a complement artístic per ampliar la mirada des d’aquest espai privilegiat per contemplar la ciutat.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter