_11186_05-sala-mhc

Museu d’Història de Catalunya

www.mhcat.cat

El Museu d’Història de Catalunya (MHC) és un museu ubicat al Palau de Mar de Barcelona, creat amb la missió de narrar als seus visitants la història de Catalunya, cosa que fa mitjançant una col·lecció d’objectes i documents que s’hi relacionen, de recreacions històriques i ambientacions i d’equipaments audiovisuals i informàtics, que acosten de manera lúdica a la història d’aquesta nació, pretenent estimular així, alhora que informar, l’interès sobre l’evolució de la cultura catalana. (Viquipèdia)

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Fitxa tècnica

Data 1996

Comissari
Xavier Hernàndez

Autors
Carles Puig, Ramon Bassols, Marià Pi i Maria Marín
Enginyeria Cultural s.a.

Escenografies
Montse Amenós i Isidre Prunés

Producció
Quod