232

Museu del Gas

www.fundaciogasnaturalfenosa.org

 

El Museu del Gas està situat a Sabadell, en un edifici catalogat de finals del segle XIX anomenat L’Energia, construït per produir electricitat a partir de motors de gas. El Museu del Gas ocupa la planta baixa, una part del soterrani i de l’altell. Situat al soterrani l’arxiu Històric de la Fundació, ocupa més de 3000 metres lineals de prestatgeria. Una part de l’altell es destina a exposicions temporals. Les dues plantes superiors les ocupen el centre de formació, amb aules i sala d’actes; els tallers per activitats didàctiques del museu; i les oficines de la fundació. La coberta és d’us públic, un espai visitable on s’explica la sostenibilitat de l’edifici, un mirador sobre la ciutat i el territori. (text extret de www.varisarquitectes.es)

 

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Fitxa tècnica

Data 2012

Client
Fundació Gas Natural Fenosa

Coordinadora del Museu del Gas
Maria Marín

Autors
Dani Freixes
, Eulàlia González i 
Vicenç Bou

Superfície
3.430 m2

Col·laboradors

Artur Arias [Varis Arquitectes], arquitectura
Alarona Tècnics, aparellador
Eskubi Turró Arquitectes SL, estructures
Grupo JG, instal·lacions
Centre Català de Geotècnia, estudi geotècnic
Albert Roig, estudi patrimonial
Isidre Pastor, estudi arqueològic

Croquis SA / Abantia Instalaciones, muntatge expositiu
Tere Moral, disseny gràfic
Castells Planas, escenografia
Joan Mallarach / Full Screen, produccions audiovisuals
Montse Juvé, textos museogràfics
Mihail Moldoveanu, fotografía

Les imatges del Museu del Gas que apareixen en aquesta web són dels fotògrafs Carlos Raurich i Mihail Moldoveanu.