Menœs de guerraExposici— temporalVest’bol museu

Menús de Guerra. Cuina d’avantguarda i supervivència

www.mhcat.cat

Avui, la cuina catalana és un referent arreu del món. …… Aquesta història, però, no és fruit de la casualitat, ni tampoc neix del no-res. Neix d’unes arrels, d’una tradició, d’una cultura i també d’un passat que ha tingut episodis que, no per desconeguts, deixen de tenor una importància cabdal.
Per això “Menús de guerra. Cuina d’avantguarda i supervivència” posa el focus en un moment singular i brillant, d’aquesta història. És el moment de la Segona República. Perquè, com en tants d’altres ordres de la societat i la cultura, la primera meitat dels anys trenta a casa nostra va significar, també per la cuina, un instant de gran creativitat i d’una forta voluntat per oferir una mirada nova i modernitzadora. (MHCAT, text de presentació de l’exposició)

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Fitxa tècnica

De juliol a octubre de 2014

Organitza:
Museu d’Història de Catalunya
Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Fundació Antigues Caixes Catalanes
BBVA

Cap de l’Àrea de Gestió Museogràfica del MHC
Margarida Sala

COMISSARI
Sergi Freixes

COORDINACIÓ
Salut Pardellans, FACC-BBVA, Mariona Companys, MHC

DISSENY GRÀFIC
Estudi Freixes i Eli Pla

ESCENOGRAFIES
REBEKA produccions culturals

PRODUCCIÓ
Mobiltraç

TRANSPORT
Mun-t-Art

Les imatges de l’exposició en aquesta web són del fotògraf Pep Parés.