imma memoria 3

Imma Raurich. Batiks

La Fundació Bosch i Cardellach i l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell presenten de forma paral·lela i conjunta a l’artista Imma Raurich: pintora, creadora, expressió d’una època i d’una forma d’entendre l’art i la vida.
A la Fundació Bosch i Cardellach podem conèixer dades de la seva vida i algunes de les seves creacions, detenint-nos en els batiks. A l’Acadèmia de Belles Arts trobem creació, interpretació i plasmació de joves artistes. L’espai de la Fundació es converteix un cop més en divulgador de la història i de l’art local i l’Acadèmia, de jove creació artística.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter