_MG_5100 web

Carregats de romanços! Plecs de fil i canya de la col·lecció Pau Vila

www.fbc.cat

Relats de canya i cordill
Des del segle XVI i fins ben avançat el XIX, es podia veure a les places i carrers del nostre país unes parades on, penjats d’un cordill i subjectats amb pinces de canya, s’oferien uns folis plegats, impresos per ambdues cares, on s’explicaven faules, o s’exposaven auques o, sobretot, s’informava de fets horrorosos, ja fossin crims o desastres naturals com terratrè- mols, riuades o altres calamitats. El venedor recitava el contin- gut dels llibrets per atreure els compradors que s’agombola- ven bocabadats.

La col·lecció Pau Vila de la Fundació Boschi Cardellach, a Sabadell, conserva molts d’aquests llibrets. 

(Andreu Martín a Sapiens, octubre 2013)

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Fitxa tècnica

Organitza
Fundació Bosch i Cardellach
Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Disseny i conceptualització
Maria Marín

 Comissariat
Josep Ache

Col·laboració
Àngels Casanovas
Joan Brunet Mauri

Coordinació
Laura Vicens

Preparació i muntatge
Martina Moirón, Rosa Villanueva, Carolina Peñas

Col·laboració a la documentació
Cristina Rodríguez
Clara Carreras

Disseny gràfic
Via Gràfica

Agraïments
Museu d’Art de Sabadell
Família Colominas Rubiralta